APLIKAZIO MUGIKORRA ERABILTZEKO LIZENTZIA

 

 

Mesedez, irakurri arretaz Aplikazio Mugikorra Erabiltzeko Lizentziaren akordio hau  (aurrerantzean “LIZENTZIA”) bere xede den Aplikazio Mugikorra instalatu edota erabili aurretik. Aplikazio Mugikor hori instalatu edota erabiliz gero LIZENTZIA honen baldintzak eta edukiak onartzen direla ulertuko da argi eta garbi. Lizentziaren edukia eta baldintzak onartu ezean, ez erabili bertan aipatzen den Aplikazio Mugikorra.

 

1.        OROKORRA

 

1.1.       LIZENTZIA hau kontratu bat da, zuk (aurrerantzean “AZKEN ERABILTZAILEA") eta COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.-DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U.k –helbidea: Donostia-San Sebastianen (Gipuzkoa) Fernando Sasiain kaleko 7a; IFZ: A-20003737 eta Gipuzkoako Merkataritza Erregistroko inskripzioa: 1.001 liburukia, 126 folioa, SS-572 orria– (aurrerantzean, “LIZENTZIA EMAILEA”) izenpetutakoa.

 

1.2.       LIZENTZIAK LIZENTZIA EMAILEAK AZKEN ERABILTZAILEAREN esku jartzen duen Aplikazio Mugikorraren erabilera arautzen du, bai eta edozein ondoriotarako Aplikazio Mugikor hori ordeztu edo osatzeko egingo diren eguneraketa eta hobekuntzena ere,  horiek aparteko lizentzia batekin banatzen ez badira behintzat (aurrerantzean, “APLIKAZIOA”).

 

1.3.       LIZENTZIA EMAILEAK etorkizunean berak nahi dituen eguneraketak edota hobekuntzak egin ahal izango dizkio APLIKAZIOARI. Kasu horretan, baliteke eguneraketa edota hobekuntza horietan APLIKAZIOAK lehendik zituen funtzioak edo LIZENTZIA EMAILEAK gailu berrietarako edo beste gailu batzuetarako edo beste sistema eragile bat duten gailuetarako erreserbatzen dituen funtzioak ez edukitzea ezinbestez.

 

1.4.       APLIKAZIOA instalatu edota erabiltzerakoan, AZKEN ERABILTZAILEAK LIZENTZIA honek dioen guztia eta bere baldintza guztiak berariaz eta erreparorik gabe onartzen ditu. LIZENTZIA hau osorik onartzen ez badu, AZKEN ERABILTZAILEAK ez du APLIKAZIOA instalatu edota erabili beharko.

 

1.5.       AZKEN ERABILTZAILEAK LIZENTZIA EMAILEARI ziurtatzen dio LIZENTZIA bere erantzukizunpean onartzen duela, eta LIZENTZIA onartzeko legezko gaitasuna baduela, eta, beraz, lizentziak funtsean duen kontratua sinatzeko gaitasuna ere bai.

 

2.        LIZENTZIA, BAIMENDUTAKO ERABILERAK ETA MUGAPENAK

 

2.1.       LIZENTZIA EMAILEAK erabilera pertsonaleko lizentzia ematen dio AZKEN ERABILTZAILEARI,  APLIKAZIOA bere jabetzako edo bere kontrolpeko gailu mugikorretan instalatzeko eta modu ez-esklusiboan eta aldi batean erabiltzeko, eta AZKEN ERABILTZAILEAK ezin izango du lizentzia hori eskualdatu.

 

2.2.       LIZENTZIA doan ematen da, alde batera utzita AZKEN ERABILTZAILEAK bere hornitzaileekin kontratatuta duen telekomunikazio sarearekin konektatzeko kostuarekin zerikusia duen guztia; hori hurrengo 4.3 Klausulan ezarrita egongo da berariaz.

 

2.3.       LIZENTZIAK ez dio AZKEN ERABILTZAILEARI ahalmenik ematen APLIKAZIOAREN erabilera komertzialik egiteko. Zehazki, AZKEN ERABILTZAILEAK berariaz debekatuta dauka APLIKAZIORAKO sarbidea banatzea edo ematea erabiltzaile batek baino gehiagok erabil dezaten, bai eta APLIKAZIOA edota aplikazioa erabiltzeko eskubidea alokairuan, errentamenduan edo maileguan utzi, saldu, eskualdatu, birbanatu edo lizentzia bigarrenez ematea ere.

 

2.4.       AZKEN ERABILTZAILEAK debekatuta dauka APLIKAZIOA osorik edo haren zati bat erreproduzitzea, bai eta APLIKAZIOAREN kopiak egitea ere, lege aplikagarrien arabera jarduketa horiek aplikazioa erabiltzeko ezinbestekoak direnean izan ezik.

 

2.5.       AZKEN ERABILTZAILEAK ezin du APLIKAZIOA edo aplikazioaren osagaiak deskonpilatu edo desmuntatu, ez eta horiekin alderantzizko ingeniaritzako teknikak erabili ere. APLIKAZIOAREN ondoriozko obrak itzultzea edo egitea ere ezin du egin. AZKEN ERABILTZAILEAK ezin du inola ere APLIKAZIOAN instalatuta dagoen edozein babes edo segurtasun sistema kendu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

 

2.6.       AZKEN ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du APLIKAZIOA modu egokian eta legezko eran erabiltzeko, legeri aplikagarriarekin, LIZENTZIA honekin, orokorrean onartutako moralarekin eta ohiturekin eta ordena publikoarekin bat etorriz. AZKEN ERABILTZAILEAK ez du APLIKAZIOA erabiliko baimenik ez badu edo iruzurra egiteko bada; ez da APLIKAZIOAK dituen baliabide mugatuetara sartuko, ezta sartzen saiatu ere; ez du APLIKAZIOA legez kanpoko helburu edo ondorioetarako erabiliko, ez eta LIZENTZIA honetan ezarritakoaren eta fede onaren eta ordena publikoaren kontra eta hirugarren eskubideen eta interesen kalterako ere, edo APLIKAZIOA kaltetu, erabilezin utzi edo gainkargatu edo erabilera normala oztopatu dezakeen zerbait egin ere ez; ezingo du kalterik eragin ez APLIKAZIOAN ez LIZENTZIA EMAILEAREN, bere hornitzaileen edo hirugarrenen sistemetan ere; ezingo du LIZENTZIA EMAILEAREN, bere hornitzaileen edo hirugarrenen sistemetan birus informatikoak edo kalteak sortu daitezkeen sistema fisiko edo logikoak sartu edo zabaldu, ez eta LIZENTZIA EMAILEAREN, bere hornitzaileen, hirugarrenen eta beste erabiltzaile batzuen datuetara sartu edo datu horiek erabili edota manipulatzen saiatu ere; ezingo du edukiak lortu, ez eta lortzen saiatu ere, horretarako erabilgarri jarri diren bitarteko edo prozedurez bestelakoak erabiltzen badira.

 

 

 

 

 

 

3.        LIZENTZIAREN IRAUPENA

 

3.1.       LIZENTZIAREN indarraldia AZKEN ERABILTZAILEAK APLIKAZIOA instalatu edota erabiltzen duen unean hasiko da eta AZKEN ERABILTZAILEAK berak edo LIZENTZIA EMAILEAK baliogabetu arte egongo da indarrean. Hala ere, horrek ez dio aldeetako bati ere  eskubiderik emanago kalte ordainik eskuratzeko.

 

3.2.       Dena dela, LIZENTZIA automatikoki eta aurreabisurik gabe deuseztatuta geratuko da (i) AZKEN ERABILTZAILEAK LIZENTZIAREN edozein baldintza eta betekizun betetzen ez denean, bai eta (ii) edozein arrazoirengatik LIZENTZIA EMAILEAK APLIKAZIOA ustiatzeko emandako eskubideak desagertzen direnean.

 

3.3.       LIZENTZIA indarrik gabe geratzen denean, AZKEN ERABILTZAILEAK APLIKAZIOA erabiltzeari utzi beharko dio eta APLIKAZIOAREN kopia guztiak, aplikazioaren osoarenak zein zatienak, suntsitu ere bai.

 

4.        ZERBITZUAK

 

4.1.       AZKEN ERABILTZAILEAK APLIKAZIOA bere gailu mugikorrean deskargatu eta instalatu ondoren, eta LIZENTZIA indarrean dagoen bitartean, APLIKAZIOAK hau ahalbidetuko dio AZKEN ERABILTZAILEARI:

 

§   LIZENTZIA EMAILEAK eskainitako zerbitzu batzuetara sartzea eta zerbitzu horiek erabiltzea, bai eta LIZENTZIA EMAILEAREN web orrira sartzea eta hura erabiltzea ere (aurrerantzean “LIZENTZIA EMAILEAREN ZERBITZUAK”).

 

§   Hirugarren baten titularitatepeko lokalizazio sistema batera sartzea eta hura erabiltzea, sistema horri esker AZKEN ERABILTZAILEAREN gailu mugikorrak mapa batean bere posizio geografikoa definitu ahal izango baitu, LIZENTZIA EMAILEAREN ZERBITZUEKIN lotura duten kokapenak adierazita (aurrerantzean “KANPOKO ZERBITZUAK”).

 

4.2.       KANPOKO ZERBITZUAK erabiltzeko AZKEN ERABILTZAILEAK zerbitzu horien baldintzak onartu behar ditu.

 

4.3.       Dena dela, LIZENTZIA EMAILEAREN ZERBITZUAK ETA KANPOKO ZERBITZUAK (aurrerantzean, zerbitzu bi horiei batera “ZERBITZUAK” deituko zaie) erabiltzeko ezinbestekoa izango da Interneterako sarbidea izatea

APLIKAZIORA ETA ZERBITZUETARA sartzeko eta horiek erabiltzeko ekipamendua, Internet konexioa, gailu mugikorrak eta zerbitzu planak AZKEN ERABILTZAILEAREN kargura izango dira, berak ordaindu beharko ditu. LIZENTZIA EMAILEAK ez du ziurtatzen edozein gailutatik edo hari gabeko edozein zerbitzu planetatik posible izango dela APLIKAZIORA eta ZERBITZUETARA sartzea. Era berean, LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen APLIKAZIOA eta ZERBITZUAK puntu geografiko guztietan erabilgarri egongo direla.

 

AZKEN ERABILTZAILEAK onartu egiten du APLIKAZIOA eta ZERBITZUAK erabiltzean bere hari gabeko operadoreak ezarritako tarifa bat kobratu ahal diola datuengatik, mezuengatik eta hari gabeko beste sarbide batzuengatik. Beraz, bere operadoreari galdetu behar dio ea zer kargu aplikatu ahal zaizkion. AZKEN ERABILTZAILEA erantzule bakarra da bere gailu mugikorretik APLIKAZIORA eta ZERBITZUETARA sartzearen ondorioz izan ditzakeen gastuengatik.

 

4.4.       AZKEN ERABILTZAILEAK onartu egiten du ZERBITZUETAN LIZENTZIA EMAILEARENAK edota hirugarrenenak diren eta Jabego Intelektualari buruzko legeri aplikagarriak eta beste lege batzuek babesten dituzten eduki, informazio eta materialak egon daitezkeela eta, ondorioz, behartuta dagoela eduki, informazio eta material horiek inoiz ez erabiltzera, LIZENTZIA honen baldintzen arabera ZERBITZUEN erabiltzeko direnak izan ezik.

 

4.5.       ZERBITZUAK ez daude hizkuntza guztietan erabilgarri. LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen ZERBITZUAK egokiak izango direla edo kokapen bereziren batean egongo direla erabilgarri. AZKEN ERABILTZAILEAK ZERBITZUETARA sartzea erabakitzen duen unean, bere kabuz egingo du eta bere ardura izango da lege aplikagarrietako edozein, tokiko lege aplikagarriak barne, betetzea.

 

4.6.       LIZENTZIA EMAILEAren eta KANPOKO ZERBITZUEN ardura duten hirugarrenen esku egongo da edozein ZERBITZURAKO sarbidea edozein unetan eta aurreabisurik gabe aldatu, eten, kendu edo desaktibatzeko eskubidea. LIZENTZIA EMAILEA ez da inoiz izango ZERBITZU horietarako sarbidea kentzearen edo desaktibatzearen erantzulea. LIZENTZIA EMAILEAK mugapenak ere ezarri ditzake ZERBITZU batzuk erabiltzeko edo zerbitzu batzuetara sartzeko, eta hori egin daiteke edozein egoeratan eta aurreabisurik gabe, eta erantzule izateari uko eginda.

 

4.7.       AZKEN ERABILTZAILEAK berariaz adierazi eta onartzen du LIZENTZIA EMAILEAK ez duela obligaziorik, ez esplizituki ez inplizituki, ZERBITZUAK eskaintzeko edo eskaintzen jarraitzeko, ez orain ez etorkizunean ere.

 

 

5.        PRIBATUTASUN POLITIKA

 

5.1.       APLIKAZIOAREN instalatzeak eta erabiltzeak ez du esan nahi LIZENTZIA EMAILEAK AZKEN ERABILTZAILEAREN datuak jaso edota kudeatu egingo dituenik.

 

5.2.       APLIKAZIOAK ez du cookieak edota antzeko datuak gorde eta berreskuratzeko beste gailu batzuk erabiltzen.

 

6.        JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

 

6.1.       APLIKAZIOAN LIZENTZIA EMAILEAREN edo beste edozein hirugarren baten titularitatepeko izen komertzial, marka, logotipo edo beste zeinu bereizgarri batzuei buruzko aipamen erregistratuak edo erregistratu gabeak sartzen badira horiek ezingo dira erabili LIZENTZIA EMAILEAK edo beren legezko titularrek berariaz erabiltzea onartzen ez badute; gainera, LIZENTZIA emateak ez du esan nahi AZKEN ERABILTZAILEARI eskubiderik ematen zaionik elementu horiek erabiltzeko edota ustiatzeko.

 

6.2.       LIZENTZIA emateak ez du esan nahi AZKEN BEZEROARI APLIKAZIOAREN gaineko Jabetza Intelektuala ustiatzeko eskubideen transferentzia egiten zaionik; izan ere, eskubide horiek, LIZENTZIAREN ondorioz emandako erabilera eskubidearen kaltetan gabe, LIZENTZIA EMAILEAREN jabetzakoak izaten jarraituko baitute eta harenak bakar-bakarrik.

 

7.        BERMEEN SALBUESPENAK ETA ERANTZUKIZUNEN MUGAPENA

 

7.1.       AZKEN ERABILTZAILEAK berariaz aitortu eta onartzen du APLIKAZIOAREN eta ZERBITZUEN erabilera bere galordean erabiliko dituela.

 

7.2.       LIZENTZIA EMAILEAK egokitzat jotzen dituen segurtasun neurriak hartuko ditu APLIKAZIOAK eta ZERBITZUEK egoki funtzionatu dezaten eta birusak eta osagarri kaltegarriak ote dauden antzemateko.

 

Hori gorabehera, AZKEN ERABILTZAILEA, jakitun Interneten sistema informatikoen segurtasun neurriak guztiz fidagarriak ez direla, hau aitortu eta onartzen du:

 

§   LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen APLIKAZIOA eta ZERBITZUAK etengabe erabilgarri eta funtzionamenduan egongo direnik. Horren ondorioz, LIZENTZIA EMAILEAK ez du inoiz erantzungo APLIKAZIOA eta ZERBITZUAK erabilgarri edo irisgarri ez egoteak, APLIKAZIOAREN eta ZERBITZUEN funtzionamendua eteteak edo telefono lineetan, datu zentroetan, internet sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan izandako akatsek edo gainkargek eraginda edo martxan ari direla izan ditzaketen akats informatiko, matxura telefoniko, deskonexio, atzerapen edo blokeoek ekar ditzaketen kalte eta galerengatik, ez eta hirugarrenek baimenik gabe eta LIZENTZIA EMAILEAREN kontrolpetik kanpo esku-hartzeen ondorioz sortutako beste edozein kalterengatik ere.

 

§   LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen LIZENTZIA EMAILEAREKIN zerikusia ez duten hirugarrenek APLIKAZIOAN AZKEN ERABILTZAILEAREN sistema fisiko edo logikoetan edo horietan gordetako dokumentu elektroniko eta fitxategietan alterazioak eragin ditzakeen birusik edo beste elementurik sartu ez dutenik. Horren ondorioz, LIZENTZIA EMAILEAK ez du inoiz erantzungo AZKEN ERABILTZAILEAREN sistema fisiko edo logikoetan, dokumentu elektrikoetan edo fitxategietan alterazioak eragin ditzaketen birusak edo beste elementu batzuk egotearen ondorioz gerta daitezkeen edozein motatako kalte eta galerengatik.

 

7.3.       LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen APLIKAZIOAN eta ZERBITZUETAN sartutako informazioan akatsik ez dagoenik, ez eta gerta daitekeen edozein akats zuzenduko denik. AZKEN ERABILTZAILEAK berariaz aitortu eta onartzen du APLIKAZIOAREN eta ZERBITZUEN bitartez eskuratu daitekeen informazioa orientagarria izango dela eta ez loteslea; beraz, LIZENTZIA EMAILEAK ez du inoiz erantzungo informazio hori gaizki egoteagatik edo eguneratu gabe egoteagatik edota AZKEN ERABILTZAILEAK informazio horretan oinarrituta hartutako erabakien ondorioz gertatu daitezkeen kalte eta galerengatik.

 

7.4.       LIZENTZIA EMAILEAK ez du bermatzen, AZKEN ERABILTZAILEAK APLIKAZIOA edo ZERBITZUAK erabiltzeko edo horietaz gozatzeko izandako modua edozein dela ere, bertan jasotako funtzioek beren premiei erantzungo dietenik, ez eta APLIKAZIOA edo ZERBITZUAK  hirugarren softwarearekin edo materialarekin bateragarriak izango direnik ere. Ez du bermatuko, halaber, APLIKAZIOAREN edo ZERBITZUEN akatsak zuzenduta izango direnik.

 

7.5.       LIZENTZIA EMAILEAK, lege aplikagarriek ezarritako mugen barruan, ez du inolaz ere erantzungo AZKEN ERABILTZAILEAK edota edozein hirugarrenek pairatutako kalte pertsonalengatik edo galdutako onura edo izandako kalte berriengatik, ez eta horiek pairatutako kalte berezi, zuzen edo zeharkakoengatik ere, tartean hauek direla (batzuk esatearren, horiek denak ez dira-eta): APLIKAZIOAREN edo ZERBITZUEN erabilerarekin edo erabilera okerrarekin lotura duten kalte fisikoak, kalte materialak, onurak edo datuak galtzeak ekarritako kalteak, enpresa jarduera etetea, edo beste kalte edo galera komertzial batzuk, horiek denak eragin dituen pertsonak edozein izanda ere.

 

8.        LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

 

8.1.       LIZENTZIA, bai eta LIZENTZIA EMAILEAREN ETA AZKEN ERABILTZAILEAREN arteko harreman, Espainiako Legearen menpe egongo dira eta haren arabera interpretatuko dira.  

 

8.2.       Aldeek adostu dutenez, LIZENTZIAREKIN edo beraien arteko harremanarekin zerikusia duen edozein eztabaida ebazteko Donostia-San Sebastiango (Gipuzkoa) Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzioaren menpe jarriko dira.

 

9.        KONTRATU OSOA. HIZKUNTZA

 

9.1.       LIZENTZIA hau da AZKEN ERABILTZAILEAK ETA LIZENTZIA EMAILEAK APLIKAZIOAREN ETA ZERBITZUEN gainean adostutakoa jasotzen duen akordio osoa, eta helburu berarekin aurretik zeuden edo orain dauden akordio guztiak ordezten ditu.

 

9.2.       LIZENTZIA hau bakarrik AZKEN ERABILTZAILEAK eta LIZENTZIA EMAILEAK izenpetutako akordio idatziaren bidez aldatu ahal izango da.

 

9.3.       LIZENTZIA gazteleraz idatziko da eta beste hizkuntza batzuetara itzuli ahal izango da. Halere, gaztelera da lizentziaren kontrol hizkuntza eta itzulpenetan kontraesanik egonez gero gazteleraz jasotakoak izango du lehentasuna.

 

 

*          *          *

 

 

LICENCIA DE USO DE APLICACIÓN MÓVIL

 

 

Por favor, lea detenidamente el presente Acuerdo de Licencia de Uso de Aplicación Móvil (en adelante, la “LICENCIA”) antes de instalar y/o utilizar la Aplicación Móvil objeto del mismo. La instalación y/o utilización de dicha Aplicación Móvil se interpretará como un hecho inequívoco de que acepta los términos y condiciones de la presente LICENCIA. Si no acepta dichos términos y condiciones no instale ni utilice la Aplicación Móvil a la que hacen referencia.

 

10.    GENERAL

 

10.1.   La presente LICENCIA es un contrato entre usted (en adelante, el “USUARIO FINAL”) y COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.-DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U., mercantil con domicilio en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), C/ Fernando Sasiaín, nº 7, con N.I.F. A-20003737 e inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al tomo 1.001, folio 126, hoja SS-572 (en adelante, la “LICENCIANTE”).

 

10.2.   La LICENCIA rige el uso de la Aplicación Móvil  que la LICENCIANTE pone a disposición del USUARIO FINAL, así como de las actualizaciones y mejoras que reemplacen o complementen dicha Aplicación Móvil a cualquier efecto y que no se distribuyan bajo una licencia independiente (en adelante, la “APLICACIÓN”).

 

10.3.   La LICENCIANTE podrá, a su sola discreción, desarrollar en el futuro actualizaciones y/o mejoras de la APLICACIÓN. En tal caso, puede que dichas actualizaciones y/o mejoras no incluyan necesariamente todas las funciones de la APLICACIÓN ya existentes o nuevas funciones que la LICENCIANTE reserve para dispositivos nuevos, diferentes o con otro sistema operativo.

 

10.4.   Al instalar y/o utilizar la APLICACIÓN, el USUARIO FINAL acepta expresamente y sin reservas la presente LICENCIA en todos sus términos y condiciones. En el supuesto de que no acepte íntegramente la presente LICENCIA, el USUARIO FINAL deberá abstenerse de instalar y/o utilizar la APLICACIÓN.

 

10.5.   El USUARIO FINAL garantiza a la LICENCIANTE, bajo su responsabilidad, que ostenta la capacidad legal necesaria para aceptar la presente LICENCIA y, por tanto, para celebrar el contrato que ésta constituye.

 

11.    LICENCIA, USOS PERMITIDOS Y RESTRICCIONES

 

11.1.   La LICENCIANTE concede al USUARIO FINAL una licencia de uso personal, no exclusiva, temporal e intransferible de la APLICACIÓN para instalarla y utilizarla en dispositivos móviles que sean de su propiedad o estén bajo su control.

 

11.2.   La LICENCIA se concede con carácter gratuito, sin perjuicio de todo aquello que haga referencia al coste de conexión a la red de telecomunicaciones que el USUARIO FINAL tenga contratado con su proveedor, que se regirá por lo expresamente establecido en la Cláusula 4.3 siguiente.

 

11.3.   La LICENCIA no faculta al USUARIO FINAL para cualquier clase de uso comercial de la APLICACIÓN. En concreto, queda expresamente prohibido para el USUARIO FINAL distribuir o facilitar el acceso a la APLICACIÓN para su uso por varios usuarios, así como ceder en alquiler, arrendamiento o préstamo, vender, transferir, redistribuir o sublicenciar la APLICACIÓN y/o el derecho a usarla.

 

11.4.   Queda prohibida para el USUARIO FINAL la reproducción, total o parcial, de la APLICACIÓN, así como la realización de copias de la APLICACIÓN, salvo cuando dichas actuaciones fueran estrictamente necesarias para su utilización, de conformidad con la legislación aplicable.

 

11.5.   El USUARIO FINAL no podrá descompilar, desensamblar, o emplear técnicas de ingeniería inversa sobre la APLICACIÓN o alguno de sus componentes, ni traducir o realizar obras derivadas de la APLICACIÓN. El USUARIO FINAL deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la APLICACIÓN.

 

11.6.   El USUARIO FINAL se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la APLICACIÓN de conformidad con la legislación aplicable, la presente LICENCIA, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El USUARIO FINAL deberá abstenerse de hacer un uso no autorizado o fraudulento de la APLICACIÓN; acceder o intentar acceder a recursos restringidos de la APLICACIÓN; utilizarla con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en la presente LICENCIA, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar o impedir la normal utilización o disfrute de la APLICACIÓN; provocar daños en la APLICACIÓN o en los sistemas de la LICENCIANTE, sus proveedores o de terceros; introducir o difundir virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas de la LICENCIANTE, de sus proveedores o de terceros, intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la LICENCIANTE, terceros proveedores y otros usuarios; obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto.

 

12.    DURACIÓN DE LA LICENCIA

 

12.1.   La duración de la LICENCIA se iniciará en la fecha en la que el USUARIO FINAL instale y/o utilice la APLICACIÓN y permanecerá en vigor hasta que sea cancelada por el propio USUARIO FINAL o por la LICENCIANTE, sin que por ello se genere derecho a indemnización alguna a favor de ninguna de las partes.

 

12.2.   En todo caso, la LICENCIA quedará resuelta de forma automática y sin previo aviso (i) cuando el USUARIO FINAL incumpla cualquiera de los términos y condiciones de la LICENCIA; así como (ii) cuando, por cualquier causa, se extingan los derechos de explotación de la LICENCIANTE sobre la APLICACIÓN.

 

12.3.   Cuando la LICENCIA deje de estar en vigor, el USUARIO FINAL deberá cesar en el uso de la APLICACIÓN y destruir cualesquiera copias, totales o parciales, de la APLICACIÓN que hubiera realizado.

 

13.    SERVICIOS

 

13.1.   Una vez descargada e instalada por el USUARIO FINAL en su dispositivo móvil y durante la vigencia de la LICENCIA, la APLICACIÓN permitirá a éste:

 

§   El acceso y uso de determinados servicios ofrecidos por la LICENCIANTE, así como el acceso y uso de la página web de la LICENCIANTE (en adelante, los “SERVICIOS DE LA LICENCIANTE”).

 

§   El acceso y uso de sistemas de localización titularidad de terceros mediante los cuales, el propio dispositivo móvil del USUARIO FINAL define su posición geográfica en un mapa con indicación de ubicaciones relacionadas con los SERVICIOS DE LA LICENCIANTE (en adelante, los “SERVICIOS EXTERNOS”).

 

13.2.   El uso de los SERVICIOS EXTERNOS requiere que el USUARIO FINAL acepte las condiciones de los mismos.

 

13.3.   En todo caso, el uso de los SERVICIOS DE LA LICENCIANTE y de los SERVICIOS EXTERNOS (en adelante, conjuntamente denominados como los “SERVICIOS”) requiere acceso a Internet.

 

El USUARIO FINAL deberá costearse por sí mismo el equipo, la conexión a Internet, los dispositivos móviles y los planes de servicio para acceder y utilizar la APLICACIÓN y los SERVICIOS. La LICENCIANTE no garantiza que se pueda acceder a la APLICACIÓN y los SERVICIOS desde cualquier dispositivo o plan de servicio inalámbrico. Asimismo, la LICENCIANTE no garantiza que la APLICACIÓN y los SERVICIOS estén disponibles en todos los puntos geográficos.

 

El USUARIO FINAL acepta que, al usar la APLICACIÓN y los SERVICIOS, su operador inalámbrico pueda cobrarle la tarifa estipulada por datos, mensajería y otros accesos inalámbricos. Por tanto, deberá consultar con su operador qué cargos le son aplicables. El USUARIO FINAL es el único responsable de los gastos que puedan derivarse del acceso a la APLICACIÓN y a los SERVICIOS desde su dispositivo móvil.

 

13.4.   El USUARIO FINAL reconoce que los SERVICIOS pueden incluir contenido, información y material propiedad de la LICENCIANTE y/o de terceros y que están protegidos por la legislación aplicable sobre Propiedad Intelectual y por otras leyes, obligándose a no usar dicho contenido, información o material en modo alguno, salvo en relación con el uso que haga de los SERVICIOS de conformidad con los términos de la presente LICENCIA.

 

 

13.5.   Los SERVICIOS no están disponibles en todos los idiomas. La LICENCIANTE no garantiza que los SERVICIOS sean adecuados o que estén disponibles para su uso en ninguna ubicación en particular. En el momento en que el USUARIO FINAL decide acceder a los SERVICIOS, lo hace por iniciativa propia y siendo responsable del cumplimiento de cualesquiera leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales aplicables.

 

13.6.   La LICENCIANTE y los terceros responsables de los SERVICIOS EXTERNOS se reservan el derecho a modificar, suspender, eliminar o desactivar el acceso a cualquier SERVICIO en cualquier momento y sin previo aviso. En ningún caso, la LICENCIANTE será responsable de la eliminación o de la desactivación del acceso a tales SERVICIOS. La LICENCIANTE puede también imponer límites en el uso o acceso a determinados SERVICIOS, en cualquier circunstancia, sin previo aviso y declinando toda responsabilidad.

 

13.7.   El USUARIO FINAL reconoce expresamente y acepta que la LICENCIANTE no tiene la obligación explícita o implícita de ofrecerle, o seguir ofreciéndole, los SERVICIOS, ni ahora ni en el futuro.

 

14.    POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

14.1.   La instalación y utilización de la APLICACIÓN no conllevará recogida y/o tratamiento alguno de datos del USUARIO FINAL por parte de la LICENCIANTE.

 

14.2.   La APLICACIÓN no utiliza cookies y/u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos análogos.

 

15.    PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 

15.1.   La inclusión en la APLICACIÓN de referencias a nombres comerciales, marcas, logotipos u otros signos distintivos, se hallen registrados o no, ya sean titularidad de la LICENCIANTE o de cualesquiera terceros, está sujeta a la prohibición de uso de los mismos sin el consentimiento expreso de la LICENCIANTE o de su legítimo titular, sin que pueda entenderse que la concesión de la LICENCIA supone el otorgamiento de derecho alguno a favor del USUARIO FINAL para la utilización y/o explotación de dichos elementos.

 

15.2.   La concesión de la LICENCIA no supone transferencia alguna a favor del USUARIO FINAL de los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual que recaen sobre la APLICACIÓN que, sin perjuicio del derecho de uso concedido en virtud de la LICENCIA, seguirán siendo titularidad exclusiva de la LICENCIANTE.

 

16.    EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

 

16.1.   El USUARIO FINAL reconoce y acepta de forma expresa que el uso de la APLICACIÓN y de los SERVICIOS se realiza a su riesgo.

 

16.2.   La LICENCIANTE adopta las medidas de seguridad que considera pertinentes para mantener el correcto funcionamiento de la APLICACIÓN y los SERVICIOS y detectar la existencia de virus y componentes dañinos.

 

Ello no obstante, el USUARIO FINAL, consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables, reconoce y acepta que:

 

§   La LICENCIANTE no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la APLICACIÓN y los SERVICIOS. En consecuencia, la LICENCIANTE no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o accesibilidad a la APLICACIÓN y los SERVICIOS; la interrupción en el funcionamiento de la APLICACIÓN y los SERVICIOS o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y otros daños que puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de la LICENCIANTE.

 

§   La LICENCIANTE no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la APLICACIÓN introducidos por terceros ajenos a la LICENCIANTE que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos del USUARIO FINAL o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, la LICENCIANTE no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros del USUARIO FINAL.

 

16.3.   La LICENCIANTE no garantiza la ausencia de errores en la información incluida en la APLICACIÓN y los SERVICIOS ni la corrección de cualquier defecto que pueda ocurrir. El USUARIO FINAL reconoce y acepta expresamente que la información accesible mediante la APLICACIÓN y los SERVICIOS tendrá carácter orientativo y no vinculante, por lo que la LICENCIANTE en ningún caso será responsable de cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de la incorrección o falta de actualización de dicha información y/o de las consecuencias de cualesquiera decisiones del USUARIO FINAL adoptadas en base a la misma.

 

16.4.   La LICENCIANTE no garantiza, sin perjuicio del uso y disfrute que el USUARIO FINAL haga de la APLICACIÓN o los SERVICIOS, que las funciones contenidas en éstos satisfagan sus necesidades, que la APLICACIÓN o los SERVICIOS serán compatibles con software o material de terceros, o que los defectos de la APLICACIÓN o los SERVICIOS serán corregidos.

 

16.5.   La LICENCIANTE no será responsable en ningún caso, dentro de los límites legales aplicables, de los daños personales o del lucro cesante o daño emergente, ni de los daños especiales, directos o indirectos sufridos por el USUARIO FINAL y/o cualesquiera terceros, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los daños físicos, los daños materiales, los daños por la pérdida de beneficios o de datos, la interrupción de la actividad empresarial o cualquier otro tipo de daños o pérdidas comerciales, resultantes o relacionados con el uso o el mal uso de la APLICACIÓN y/o los SERVICIOS, como quiera que hubiera sido causado.

 

17.    LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN

 

17.1.   La LICENCIA, así como la relación entre la LICENCIANTE y el USUARIO FINAL, se regirán e interpretarán con arreglo a la Ley Española.

 

17.2.   Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) para la resolución de cualquier controversia en relación con la LICENCIA o la relación entre las mismas.

 

18.    CONTRATO ÍNTEGRO. IDIOMA

 

18.1.   La presente LICENCIA constituye el acuerdo completo entre el USUARIO FINAL y la LICENCIANTE respecto a la APLICACIÓN y los SERVICIOS, y sustituye a todos los acuerdos anteriores o actuales relativos a dicho objeto.

 

18.2.   La presente LICENCIA únicamente podrá ser modificada mediante acuerdo escrito firmado por el USUARIO FINAL y la LICENCIANTE.

 

18.3.   La LICENCIA se redacta en español y podrá ser traducida a otros idiomas, siendo el español la lengua de control de la misma y el idioma que prevalecerá en caso de contradicción con cualesquiera traducciones.

 

 

*          *          *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCE D’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

 

 

Veuillez lire attentivement le présent Contrat de Licence d’Utilisation de l’Application Mobile (ci-après, la « LICENCE ») avant d’installer et/ou d’utiliser l’Application Mobile objet dudit contrat. L’installation et/ou l’utilisation de cette Application Mobile signifie(nt) que vous acceptez les conditions générales de la présente LICENCE. Si vous n’acceptez pas ces conditions générales, n’installez pas et n’utilisez pas l’Application Mobile à laquelle elles s’appliquent.

 

19.    GÉNÉRAL

 

19.1.   La présente LICENCE est un contrat entre vous (ci-après, l’« UTILISATEUR FINAL ») et la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.-DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U., société commerciale dont le siège social est fixé à Saint-Sébastien (Guipúzcoa), C/ Fernando Sasiaín, nº 7, titulaire du numéro d’identification fiscale A-20003737 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Guipúzcoa au tome 1.001, feuillet 126, note SS-572 (ci-après, le « CONCÉDANT »).

 

19.2.   La LICENCE régit l’utilisation de l’Application Mobile  que le CONCÉDANT met à disposition de l’UTILISATEUR FINAL, ainsi que des mises à jour et améliorations qui remplacent ou complètent cette Application Mobile à toute fin utile et qui ne sont pas distribuées sous une autre licence (ci-après, l’« APPLICATION »).

 

19.3.   Le CONCÉDANT peut, à son entière discrétion, développer à l’avenir des mises à jour et/ou améliorations de l’APPLICATION. Dans ce cas, il est possible que ces mises à jour et/ou améliorations n’incluent pas nécessairement toutes les fonctions de l’APPLICATION déjà existantes ou de nouvelles fonctions que le CONCÉDANT réserve aux téléphones neufs, différents ou équipés d’un autre système d’exploitation.

 

19.4.   En installant et/ou en utilisant l’APPLICATION, l’UTILISATEUR FINAL accepte expressément et sans réserve les conditions générales de la présente LICENCE. Faute d’acceptation des présentes conditions de la LICENCE dans leur intégralité, l’installation et/ou l’utilisation de l’APPLICATION par l’UTILISATEUR FINAL est interdite.

 

19.5.   L’UTILISATEUR FINAL garantit au CONCÉDANT, sous sa responsabilité, qu’il jouit de la capacité juridique nécessaire pour accepter la présente LICENCE et, par conséquent, pour conclure le contrat établi par ce dernier.

 

20.    LICENCE, UTILISATIONS AUTORISÉES ET RESTRICTIONS

 

20.1.   Le CONCÉDANT délivre à l’UTILISATEUR FINAL une licence d’utilisation personnelle, non exclusive, temporaire et non cessible de l’APPLICATION pour l’installer et l’utiliser sur des téléphones portables qui sont sa propriété ou qui se trouvent sous son contrôle.

 

20.2.   La LICENCE est délivrée à titre gratuit, hors coût de connexion à Internet et hors coût de communications téléphoniques facturés directement par l’opérateur de l’UTILISATEUR FINAL, qui sont expressément régis par la Clause 4.3 ci-après.

 

20.3.   La LICENCE n’autorise pas l’UTILISATEUR FINAL à tout type d’utilisation commerciale de l’APPLICATION. En particulier, il est formellement interdit à l’UTILISATEUR FINAL de distribuer ou faciliter l’accès à l’APPLICATION pour son utilisation par plusieurs utilisateurs, et de louer, donner en crédit-bail ou prêter, vendre, transférer, redistribuer ou sous-licencier l’APPLICATION et/ou céder le droit de l’utiliser.

 

20.4.   La reproduction, totale ou partielle, de l’APPLICATION est interdite à l’UTILISATEUR FINAL, de même que la réalisation de copies de l’APPLICATION, sauf si ces actions sont strictement nécessaires à son utilisation, conformément à la législation applicable.

 

20.5.   En aucun cas l’UTILISATEUR FINAL ne peut décompiler, désassembler, ou employer des techniques d’ingénierie inverse sur l’APPLICATION ou l’un de ses composants, ni traduire ou créer des travaux dérivés de l’APPLICATION. En tout état de cause, l’UTILISATEUR FINAL ne doit pas supprimer, modifier, contourner ou manipuler le dispositif de protection ou les systèmes de sécurité installés dans l’APPLICATION.

 

20.6.   L’UTILISATEUR FINAL s’engage à faire un usage correct et licite de l’APPLICATION conformément à la législation applicable, à la présente LICENCE, à la morale, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. L’UTILISATEUR FINAL ne doit pas faire un usage non autorisé ou frauduleux de l’APPLICATION ; accéder ou tenter d’accéder aux ressources restreintes de l’APPLICATION ; l’utiliser à des fins illicites, illégales, contraires aux dispositions de la présente LICENCE, à la bonne foi et à l’ordre public, portant atteinte aux droits et intérêts de tiers, ou qui pourraient, de quelque façon que ce soit, nuire, rendre inutilisable, surcharger ou empêcher l’utilisation normale ou la jouissance de l’APPLICATION ; endommager l’APPLICATION ou les systèmes du CONCÉDANT, de ses fournisseurs ou de tiers ; transmettre ou propager des virus informatiques ou d’autres systèmes physiques ou logiques qui sont susceptibles d’endommager les systèmes du CONCÉDANT, de ses fournisseurs ou de tiers, tenter d’accéder, d’utiliser et/ou de manipuler les données du CONCÉDANT, de tiers fournisseurs et d’autres utilisateurs ; obtenir ou tenter d’obtenir les contenus en employant pour cela des moyens ou procédés autres que ceux mis à sa disposition et prévus à cette fin.

 

21.    DURÉE DE LA LICENCE

 

21.1.   La LICENCE prend effet à la date d’installation et/ou d’utilisation de l’APPLICATION par l’UTILISATEUR FINAL et reste valable jusqu’à son annulation par l’UTILISATEUR FINAL ou par le CONCÉDANT, sans ouvrir droit à une quelconque indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties.

 

21.2.   En tout état de cause, la LICENCE est résiliée automatiquement et sans préavis (i) dès lors que l’UTILISATEUR FINAL ne respecte pas l’une des conditions générales de la LICENCE ; et (ii) dès lors que, pour une raison quelconque, les droits d’exploitation du CONCÉDANT sur l’APPLICATION arrivent à échéance.

 

21.3.   À l’expiration de la LICENCE, l’UTILISATEUR FINAL cessera d’utiliser l’APPLICATION et détruira les copies de l’APPLICATION, totales ou partielles, qu’il aurait réalisées.

 

22.    SERVICES

 

22.1.   Une fois l’APPLICATION téléchargée et installée par l’UTILISATEUR FINAL sur son téléphone portable, elle lui permettra pendant la durée de validité de la LICENCE :

 

§   L’accès et l’utilisation de certains services offerts par le CONCÉDANT, ainsi que l’accès et l’utilisation du site Internet du CONCÉDANT (ci-après, les « SERVICES DU CONCÉDANT »).

 

§   L’accès et l’utilisation d’un système de localisation relevant de la propriété d’un tiers grâce auquel le téléphone portable de l’UTILISATEUR FINAL définit sa position géographique sur une carte et indique des établissements liés aux SERVICES DU CONCÉDANT (ci-après, les « SERVICES EXTERNES »).

 

22.2.   L’utilisation des SERVICES EXTERNES implique que l’UTILISATEUR FINAL accepte leurs conditions.

22.3.    

22.4.   En tout état de cause, l’utilisation des SERVICES DU CONCÉDANT et des SERVICES EXTERNES (ci-après appelés conjointement les « SERVICES ») nécessite une connexion à Internet.

 

L’UTILISATEUR FINAL doit payer lui-même le matériel, la connexion à Internet, les téléphones portables et les plans de service pour accéder et utiliser l’APPLICATION et les SERVICES. Le CONCÉDANT ne garantit pas l’accessibilité à l’APPLICATION et aux SERVICES depuis n’importe quel téléphone portable ou plan de service mobile. Le CONCÉDANT ne garantit pas non plus la disponibilité de l’APPLICATION et des SERVICES dans toutes les zones géographiques.

 

En utilisant l’APPLICATION et les SERVICES, l’UTILISATEUR FINAL accepte que son opérateur de téléphonie mobile puisse lui facturer le tarif appliqué pour les données, la messagerie et d’autres accès mobiles. Par conséquent, il doit se renseigner auprès de son opérateur pour savoir quels frais sont applicables. L’UTILISATEUR FINAL est seul responsable des frais pouvant résulter de l’accès à l’APPLICATION et aux SERVICES à partir de son téléphone portable.

 

22.5.   L’UTILISATEUR FINAL reconnaît que les SERVICES peuvent comprendre tout contenu, information et matériel propriété du CONCÉDANT et/ou des tiers et qu’ils sont protégés par la législation relative à la Propriété Intellectuelle et d’autres lois applicables. Par conséquent, il s‘engage à n’utiliser ce contenu, cette information ou ce matériel que dans le cadre de l’utilisation autorisée des SERVICES, conformément aux conditions générales de la présente LICENCE.

 

22.6.   Les SERVICES ne sont pas disponibles dans toutes les langues. Le CONCÉDANT ne garantit pas que les SERVICES soient adaptés ou disponibles pour leur utilisation dans un lieu en particulier. Lorsque l’UTILISATEUR FINAL décide d’accéder aux SERVICES, il le fait à sa propre initiative et dans le respect de toutes les lois applicables, y compris, entre autres, les lois locales applicables.

 

22.7.   Le CONCÉDANT et les tiers responsables des SERVICES EXTERNES se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver à tout moment et sans préavis l’accès à l’un des SERVICES. En aucun cas, le CONCÉDANT ne sera responsable de la suppression ou de la désactivation de l’accès à ces SERVICES. Le CONCÉDANT peut également imposer des limites à l’utilisation ou l’accès à certains SERVICES, en toute circonstance, sans prévis et en déclinant toute responsabilité.

 

22.8.   L’UTILISATEUR FINAL reconnaît expressément et accepte que le CONCÉDANT ne soit pas tenu explicitement ou implicitement de lui offrir, ou de continuer à lui offrir les SERVICES, ni aujourd’hui ni dans un futur.

 

23.    POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 

23.1.   L’installation et l’utilisation de l’APPLICATION n’implique pas de collecte et/ou traitement des données personnelles de l’UTILISATEUR FINAL de la part du CONCÉDANT.

 

23.2.   L’APPLICATION n’utilise pas de cookies et/ou d’autres dispositifs de stockage et récupération de données analogues.

 

24.    PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

 

24.1.   La référence dans l’APPLICATION à des noms commerciaux, marques, logos ou autres signes distinctifs, déposés ou non et propriété du CONCÉDANT ou d’autres tiers, implique l’interdiction de leur utilisation sans l’accord exprès du CONCÉDANT ou de son propriétaire légal. En d’autres termes, la délivrance de la LICENCE ne doit aucunement être interprétée comme conférant un droit au profit de l’UTILISATEUR FINAL pour l’utilisation et/ou l’exploitation de ces éléments.

 

 

24.2.   La délivrance de la LICENCE n’implique aucun transfert au profit de l’UTILISATEUR FINAL des droits d’exploitation de la Propriété Intellectuelle sur l’APPLICATION qui, sans préjudice du droit d’utilisation accordé en vertu de la LICENCE, restent la propriété exclusive du CONCÉDANT.

 

25.    EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

 

25.1.   L’UTILISATEUR FINAL reconnaît et accepte expressément d’utiliser l’APPLICATION et les SERVICES à ses seuls risques.

 

25.2.   Le CONCÉDANT prend les mesures de sécurité qu’il juge nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’APPLICATION et des SERVICES et détecter la présence de virus ou d’autres éléments nuisibles.

 

Nonobstant ce qui précède, l’UTILISATEUR FINAL sait que les mesures de sécurité des systèmes informatiques sur Internet ne sont pas entièrement fiables, par conséquent il reconnaît et accepte que :

 

§   Le CONCÉDANT ne garantisse pas la disponibilité et la continuité du fonctionnement de l’APPLICATION et des SERVICES. En conséquence, le CONCÉDANT ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages et préjudices résultant du manque de disponibilité ou d’accessibilité à l’APPLICATION et aux SERVICES ; de l’interruption du fonctionnement de l’APPLICATION et des SERVICES ou des dysfonctionnements informatiques, pannes de téléphone, déconnexions, retards ou blocages dus à des défaillances techniques ou saturations des lignes téléphoniques, centres de données, dans le réseau Internet ou d’autres systèmes électroniques, survenus en cours de fonctionnement ; et d’autres dommages susceptibles d’être causés par des tiers via des intrusions non autorisées hors du contrôle du CONCÉDANT.

 

§   Le CONCÉDANT ne garantisse pas l’absence de virus ou d’autres éléments dans l’APPLICATION transmis par des tiers externes au CONCÉDANT qui pourraient intervenir sur les systèmes physiques ou logiques de l’UTILISATEUR FINAL ou sur les documents électroniques et fichiers stockés dans ses systèmes. En conséquence, le CONCÉDANT ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages et préjudices de toute nature qui pourraient résulter de la présence de virus ou d’autres éléments qui pourraient intervenir sur les systèmes physiques ou logiques, les documents électroniques ou fichiers de l’UTILISATEUR FINAL.

 

25.3.   Le CONCÉDANT ne garantit pas l’absence d’erreurs dans l’information proposée par l’APPLICATION et les SERVICES ni la correction de tout défaut pouvant se produire. L’UTILISATEUR FINAL reconnaît et accepte expressément que l’information accessible via l’APPLICATION et les SERVICES soit donnée à titre indicatif et sans engagement. Le CONCÉDANT ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages et préjudices résultant de l’inexactitude ou du manque de mise à jour de cette information et/ou des conséquences de toute décision que l’UTILISATEUR FINAL prendra sur la base de ladite information.

 

25.4.   Le CONCÉDANT ne garantit pas, sans préjudice de l’utilisation et la jouissance que l’UTILISATEUR FINAL fait de l’APPLICATION ou des SERVICES, que les fonctions contenues dans ceux-ci répondront à ses attentes, que l’APPLICATION ou les SERVICES seront compatibles avec les logiciels ou le matériel de tiers, ou encore que les défauts de l’APPLICATION ou des SERVICES seront corrigés.

 

25.5.   Le CONCÉDANT ne sera en aucun cas responsable, dans les limites imposées par la loi, des données personnelles, du manque à gagner ou dommage réel, ni des dommages particuliers, directs ou indirects, subis par l’UTILISATEUR FINAL et/ou des tiers, y compris, à titre indicatif et non limitatif, les dommages physiques, les dommages matériels, les dommages pour perte de bénéfices ou de données, l’interruption de l’activité professionnelle ou tout autre type de données ou pertes commerciales, consécutives ou liées à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de l’APPLICATION et/ou des SERVICES, quelle qu’en soit la cause.

 

26.    LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

 

26.1.   La LICENCE et la relation entre le CONCÉDANT et l’UTILISATEUR FINAL sont régies et interprétées conformément à la Loi espagnole.

 

26.2.   Les parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des Cours et Tribunaux de Saint-Sébastien (Guipúzcoa) pour trancher un éventuel litige portant sur la LICENCE ou la relation entre elles deux.

 

27.    CONTRAT INTÉGRAL. LANGUE

 

27.1.   La présente LICENCE constitue l’accord complet entre l’UTILISATEUR FINAL et le CONCÉDANT pour l’APPLICATION et les SERVICES, et remplace tous les accords précédents ou actuels relatifs à cet objet.

 

27.2.   La présente LICENCE ne peut être modifiée qu’avec l’accord écrit et signé de l’UTILISATEUR FINAL et du CONCÉDANT.

 

27.3.   La LICENCE est rédigée en espagnol et peut être traduite dans d’autres langues. En cas de contradiction entre la version espagnole et l’une des traductions, seule la version originale en espagnol fait foi.

 

 

*          *          *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILE APP USER LICENSE

 

 

Please read this Mobile Application User License Agreement (hereinafter the “LICENSE”) carefully before installing and/or using the Mobile Application which is the subject thereof. The installation and/or use of said Mobile Application implies acceptance of the terms and conditions of this LICENSE. If you do not accept said terms and conditions, do not install or use the Mobile Application to which they refer.

 

28.    GENERAL

 

28.1.   This LICENSE is a contract between you (hereinafter, the “END USER”) and COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.-DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.U., a company with registered office in San Sebastián (Gipuzkoa), C/ Fernando Sasiaín, no. 7, with Fiscal Identification no. A-20003737 and registered in the Company Register of Gipuzkoa in volume 1.001, sheet 126, page SS-572 (hereinafter, the “LICENSOR”).

 

28.2.   The LICENSE regulates the use of the Mobile Application which the LICENSOR places at the disposal of the END USER, as well as any updates and improvements that replace or complement said Mobile Application for any purpose, and which is not distributed under an independent license (hereinafter, the “APPLICATION”).

 

28.3.   The LICENSOR shall be entitled, at their sole discretion, to develop future updates and/or improvement to the APPLICATION. In such case, said updates and/or improvements may not necessarily include all the existing functions of the APPLICATION or new functions which the LICENSOR may reserve for new different devices or with another operating system.

 

28.4.   On installing and/or using the APPLICATION, the END USER expressly accepts and without reserve this LICENSE in all its terms and conditions. In the event that he/she does not fully accept this LICENSE, the END USER shall refrain from installing and/or using the APPLICATION.

 

28.5.   The END USER guarantees the LICENSOR, under their responsibility, that they have the legal capacity necessary to accept this LICENSE and, consequently, to enter into the contract which it represents.

 

29.    LICENSE, PERMITTED USES AND RESTRICTIONS

 

29.1.   The LICENSOR grants the END USER a non-exclusive, temporary and non-transferable personal user license of the APPLICATION for its installation and use in mobile devices in their possession or under their control.

 

29.2.   The LICENSE is granted free of charge, notwithstanding costs related to the connection to the telecommunications network in a contract which the END USER has with their provider, which will be regulated by what is laid down in Clause 4.3. below.

 

29.3.   The LICENSE does not authorise the END USER for any kind of commercial use of the APPLICATION. In particular, the END USER is expressly forbidden to distribute or facilitate access to the APPLICATION for its use by several users, or rent, lease, loan, sell, transfer, redistribute or sublicense the APPLICATION and/or the right to use it.

 

29.4.   The END USER is forbidden to totally or partially reproduce the APPLICATION, or make copies of the APPLICATION, unless strictly necessary for its use, pursuant to applicable laws.

 

29.5.   The END USER is not entitled to decompile, disassemble, or reverse-engineer the APPLICATION or any of its components, or translate or make derivative works of the APPLICATION. In any event, the END USER shall refrain from suppressing, altering, circumventing or manipulating any protection device or security system that may be installed in the APPLICATION.

 

29.6.   The END USER undertakes to make correct and licit use of the APPLICATION in accordance with the applicable laws, this LICENSE, generally accepted moral standards and good conduct and public order. The END USER shall refrain from making unauthorized or fraudulent use of the  APPLICATION; access or attempt to access the APPLICATION’s restricted resources; use them for purposes which are illicit, illegal, contrary to the provisions of this LICENSE, and to good faith and public order, detrimental to the rights and interests of third parties or which can in any way damage, render useless or overload or impede the normal use or enjoyment of the APPLICATION; cause damage to the APPLICATION or the LICENSOR’s systems, its providers or third parties; infect a computer or spread a computer virus or any other physical or logical systems  liable to cause damage in the LICENSOR’s systems, in those of its providers or of third parties, try to access, use and/or manipulate the LICENSOR’s data, that of third party providers and other users; obtain or try to obtain content by using to this end means or procedures other than those, as the case may be, placed at their disposal for that purpose.

 

30.    TERM OF LICENSE

 

30.1.   The term of the LICENSE starts on the date on which the END USER installs and/or uses the APPLICATION and shall be valid until it is cancelled by the END USER themselves or by the LICENSOR, without the parties being entitled to claim any compensation whatsoever.

 

30.2.   In any event, the LICENSE shall automatically terminate and without prior notice (i) when the END USER fails to comply with any of the terms and conditions of the LICENSE; as well as (ii) when, for any reason, the LICENSOR’s rights of exploitation to the APPLICATION expire.

 

30.3.   When the LICENSE is no longer valid, the END USER is obliged to stop using the APPLICATION and to destroy any full or partial copies they may have made of the APPLICATION.

 

31.    SERVICES

 

31.1.   Once downloaded and installed by the END USER in their mobile device and during the validity of the LICENSE, the APPLICATION will allow them:

 

§   Access and use of certain services offered by the LICENSOR, as well as access and use of the LICENSOR’s website (hereinafter, the “THE LICENSOR’S SERVICES”).

 

§   Access and use of a localization system owned by a third party whereby the  END USER’s own mobile device defines its geographical position on a map indicating the locations related to the LICENSOR’S SERVICES (hereinafter, “EXTERNAL SERVICES”).[1]

 

31.2.   Use of the EXTERNAL SERVICES requires the END USER to accept the terms and conditions of the same.

 

31.3.   In any event, the use of the LICENSOR’s SERVICES and of EXTERNAL SERVICES (hereinafter, jointly called “SERVICES”) requires access to the internet.

 

The END USER shall pay for their own equipment, internet connection, mobile devices and the service plans to access and use the APPLICATION and the SERVICES. The LICENSOR does not guarantee that the APPLICATION and SERVICES can be accessed from any wireless device or service plan. Similarly, the LICENSOR does not guarantee that the APPLICATION and the SERVICES are available at all geographical points.

 

The END USER accepts that, on using the APPLICATION and the SERVICES, their wireless operator can charge them the established rate for data, messaging and other wireless accesses. Therefore, they should consult their operator about the applicable charges. The END USER is solely liable for the expenses deriving from access to the APPLICATION and to the SERVICES from their mobile device.

 

 

 

31.4.   The END USER acknowledges that the SERVICES may include content, information and material owned by the LICENSOR and/or third parties and protected by the applicable laws on Intellectual Property and other laws, and undertakes not to use said content, information or material in any way, except in relation to the use made of the SERVICES in accordance with the terms laid down in this LICENSE.

 

31.5.   The SERVICES are not available in all languages. The LICENSOR does not guarantee that the SERVICES are suitable or available for use in any particular location. The END USER accesses the SERVICES of his/her own volition and is responsible for complying with any applicable laws, including, among others, applicable local laws.

 

31.6.   The LICENSOR and third parties responsible for the EXTERNAL SERVICES reserve the right to alter, suspend, remove or disable access to any SERVICE at any time and without prior notice. In no case shall the LICENSOR be liable for the removal or disabling of said SERVICES. The LICENSOR can also place limits on the use or access to certain SERVICES, under any circumstances, without prior notice and declining all responsibility.

 

31.7.   The END USER expressly acknowledges and accepts that the LICENSOR has no explicit or implicit obligation to offer them, or continue to offer them, the SERVICES, now or in the future.

 

32.    PRIVACY POLICY

 

32.1.   The installation and use of the APPLICATION shall not imply the collection and/or processing of any of the END USER’s data by the LICENSOR.

 

32.2.   The APPLICATION does not use cookies and/or other analog data storage and retrieval devices.[2]

 

33.    INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

 

33.1.   The inclusion in the APPLICATION of references to trade names, brands, logotypes or other distinctive signs, be they registered or not, belonging to the LICENSOR or any third parties whatsoever, is subject to a ban on their use without the express authorisation of the LICENSOR or their legitimate owner, and the granting of the LICENSE does not confer any rights to the END USER for the use and/or exploitation of said elements.

 

 

33.2.   The granting of the LICENSE does not imply the transfer to the END USER of the exploitation rights to the Intellectual Property associated with the APPLICATION which, without prejudice to the right of use granted by virtue of the LICENSE, shall continue to be owned exclusively by the LICENSOR.

 

34.    EXCLUSION OF GUARANTEES AND LIMITATION OF LIABILITY

 

34.1.   The END USER expressly acknowledges and accepts that use of the APPLICATION and of the SERVICES is made at their own risk.

 

34.2.   The LICENSOR adopts the safety measure they consider pertinent in order to ensure the proper working of the APPLICATION and the SERVICES and to detect the presence of virus and harmful components.

 

Notwithstanding the aforesaid, the END USER, aware that the security measures of computer systems on the internet are not entirely reliable, acknowledges and accepts that:

 

§   The LICENSOR does not guarantee the availability and continuity of operation of the APPLICATION and SERVICES. Consequently, the LICENSOR shall in no way be liable for any damage that may derive from the lack of availability or of accessibility to the APPLICATION and  SERVICES; interruption of operation of the APPLICATION and SERVICES or computer failure, telephone faults, disconnections, delays or blocks caused by deficiencies or overloading in telephone lines, data centres, the internet system or in other electronic systems, produced in the course of its operation; and other damage which could be caused by third parties as a result of intromissions beyond the LICENSOR’s control.

 

§   The LICENSOR does not guarantee the absence of virus or other elements in the APPLICATION introduced by third parties outside the LICENSOR which could give rise to alteration in the END USER’s physical and logical systems or in the electronic documents and files stored in their systems. Consequently, the LICENSOR shall in no way be responsible for any damage of any nature deriving from the presence of virus or other elements which could give rise to alterations in the END USER’s physical or logical systems, and electronic documents or files.

 

34.3.   The LICENSOR does not guarantee the absence of errors in the information included in the APPLICATION and SERVICES or in the correction of any defect that may occur. The END USER expressly acknowledges and accepts that the information accessible through the APPLICATION and SERVICES will be non-binding and indicative, which is why the LICENSOR shall in no way be liable for any damage deriving from inaccuracy of, or failure to, update said information and/or the consequences of any of the END USER’s decisions adopted on the basis of the same.

 

34.4.   Notwithstanding the END USER’s use and enjoyment of the APPLICATION or SERVICES, the LICENSOR does not guarantee the fact that the functions contained in them will meet their needs, that the APPLICATION or SERVICES will be compatible with third party software or material, or that the faults of the APPLICATION or SERVICES will be corrected.

 

34.5.   The LICENSOR shall in no way be liable, within applicable legal limits, for the personal damage or loss of profits or consequential damages, or special, direct or indirect damage suffered by the END USER and/or any third parties, including  but not limited to, physical damage, material damage, damage through loss of profit or data, interruption of the business activity or any other kind of commercial damage or loss, resulting from or related to the use or misuse of the APPLICATION and/or SERVICES, however caused.

 

35.    APPLICABLE  LAW AND JURISDICTION

 

35.1.   The LICENSE, as well as the relationship between the LICENSOR and the END USER, shall be regulated and interpreted in accordance with Spanish laws.

 

35.2.   The parties agree to abide by the exclusive jurisdiction of the Courts and Tribunals of San Sebastián (Gipuzkoa) for settling any dispute in relation to the LICENSE or in the relationship between said parties.

 

36.    ENTIRE CONTRACT. LANGUAGE

 

36.1.   This LICENSE is a full agreement between the END USER and the LICENSOR with respect to the APPLICATION and SERVICES, and replaces all former or current agreements relating to said subject.

 

36.2.   This LICENSE may only be modified by written agreement signed by the END USER and the LICENSOR.

 

36.3.   The LICENSE is drawn up in Spanish and may be translated to other languages, Spanish being its control language and the language which shall prevail in the event of contradiction with any other language versions.

 

 

*          *          *

 [1]        Check that the localization system used by the APPLICATION is not the LICENSOR’s (i.e. GOOGLE MAPS, MICROSOFT, etc.).

 

[2]     As indicated. Verify (particular in the event that the APPLICATION allows the use of external SERVICES).