Berriak

Ezintasuna duten pertsonentzako garbiketa horniketa lanposturako deialdian onartuak

Deialdiko hautagai onartuek, badaezpadan onartuek eta baztertutakoek alegazioak egiteko epea amaituta, Hautaketa Batzordeak ondorengoa

EBAZTEN DU