Berriak

Lurraldebus txartela Dbusen ere txartel bakarra bihurtuko da

Gaur egun dauden Lurraldebus txartelak 2008an hasi ziren Donostiako autobusetan funtzionatzen, eta horrekin erabiltzaile askori erraztu egin zitzaien Gipuzkoako lurraldea-ren barruan bidaiatzeko modua.

Urte hauetan guztietan txartelei funtzionaltasun berriak gehitu zaizkie Dbuseko autobusetarako, garraio publikoak gehiago integratzen lagundu-ta.

Gaur egun Lurraldebus txartel guztiak, Haurrak txartela izan ezik, Dbusen erabil daitezke. Gainera, txartel horiek Dbuseko txartel arruntek dituzten funtzionaltasun berberak dituzte.

Datozen hiletan aurreikusita dago Gipuzkoan garraio tarifak bateratzea, eta orduan garraio txartel bakarra egongo da Gipuzkoa osoan, garraio sistema guztietan erabili ahal izango dena eta gaur egun indarrean dauden garraio tituluak ordezkatuko dituena.

Etorriko den tarifa bateratzea dela eta, gaur egun funtzionatzen duen Dbus txartela operatibo izateari utziko dio laster. Duela hilabete batzuetatik hona txartel batzuk jada ez dira gehiago egiten, aldaketa errazteko asmoarekin. Gaur egun 2000 lagun dira egunero Dbuseko autobusetan Lurraldebus txartela erabiltzen dutenak, eta azken datuen arabera 3.350.000 bidaia baino gehiago egin dira Dbuseko autobusetan Lurraldebus txartela erabilita.

Gaur egun Dbuseko txartela erabiltzen dutenak has daitezke jada Lurraldebus txartela erabiltzen; halere, Dbus txartelek operatiboak izaten jarraituko dute tarifak bateratzen direnera arte.

GAUR EGUNEKO DBUS TXARTELEK NOIZ ARTE IZANGO DUTEN BALIOA

1. Euskadiko Kutxak egindako argazki gabeko txartel guztiak, eta Kutxak 2007ra arte egindako argazki gabeko txartel guztiak.
o 2012ko urritik aurrera ezin izango dira kargatu.
o 2012ko abenduaren 1etik aurrera ezin izango dira Dbusen erabili.

2. Kutxak 2007ko urtarriletik aurrera egindako argazkirik ez duten txartel guztiak.
o 2012ko abenduaren 1etik aurrera ezin izango dira kargatu.
o Tarifak bateratzen diren egunera arte erabili ahal izango dira, eta hori, aurreikuspenen arabera, 2013an gertatuko da.

3. Argazkia duten Kutxaren txartelak (hileko bonuak eta familia ugarientzakoak)
o Tarifak bateratu baino hilabete lehenagora arte kargatu ahal izango dira.
o Tarifak bateratzen diren egunera arte erabili ahal izango dira.

4. Argazkia duten txartel sozialak, Kutxarenak zein Euskadiko Kutxarenak
o Tarifak bateratzen diren egunera arte kargatu ahal izango dira.
o Tarifak bateratu eta ondorengo 6 hilabetetan ere erabili ahal izango dira

Gainera, txartel guztien erabiltzaileek, txartel sozialen erabiltzaileek izan ezik, txartelak indargabetu eta gelditzen zaien saldoa berreskuratu ahal izango dute 2013ko martxoaren 1era arte, honako toki hauetan:
– Kutxa txartelak, Kutxako bulegoetan horretarako prestatutako kutxazainetan.
– Euskadiko Kutxaren txartelak, Euskadiko Kutxako bulegoetako leihatiletan.

Laburbilduta, argazkirik ez duten kontaktuko txartelek, Kutxakoek zein Euskadiko Kutxakoek, 2012ko abenduaren 1ean utziko diote operatiboak izateari, eta beste guztiak tarifak bateratzen diren egunera arte egongo dira funtzionamendua, hau da, 2013ko martxora arte, aurreikuspenen arabera. Salbuespen gisa, txartel sozialek tarifak egune-ratu eta hurrengo sei hilabetetan ere funtzionatuko dute

LURRALDEBUS TXARTELEN EZAUGARRIAK

1. Non eskuratu

Lurraldebus txartel guztiak dagokion ikurrarekin identifikatutako prentsa saltzeko establezimenduen sarean ateratzen dira (baimendutako kiosko, liburu denda eta estankoak). Txartela ateratzeko hurbilen duzun lekua aurkitzeko, Lurraldebusen web orrian kontsulta dezakezu (www.lurraldebus.com)

2. Baldintzak

Lurraldebus txartela eskuratzeko, eskatzaile guztiek honako dokumentu hauek entregatu beharko dituzte dagokion ikurrarekin identifikatutako dauden establezimenduetan:

– Eskabide orria beteta eta eskatzailearen izenpearekin.
– NAN edo pasaportearen fotokopia
– Argazkia, karnet neurrikoa

Gainera, hobaria duten txartelen kasuan, txartel mota zein den kontuan hartuta, aurrekoez aparte honako dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dira:

– Txartel hobaridun guztietarako (familia ugarien txarteletarako izan ezik), beharrezkoa da Gipuzkoan erroldatuta gaudela egiaztatzen duen agiri orijinala ere aurkeztea. Egiaztagiria gehienez ere duela 3 hilabete ateratakoa izango da.
– Gazteentzako txartelerako, beharrezkoa izango da Familia Liburuaren kopia eta tutorearen NANaren edo pasaportearen kopia eranstea, 18 urtetik beherakoentzat.
– Txartel Sozialetarako edo Ezinduentzako Txarteletarako beharrezkoa da Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak luzatutako egiaztagiria eranstea.
– Familia ugarientzako txartelerako, beharrezkoa izango da Familia Ugariaren Titulu edo txartelaren fotokopia konpultsatua eranstea.
Txartel guztiek 5 € balio dute, Sozialek izan ezik. Lurraldebusek “sozialtzat” jotzen dituen txartel guztiei txartelaren kostua eta dagokion hobaria itzuliko zaizkie lehenengo kargan.

3. Txartelak kargatzeko lekuak

Lurraldebus txartelak Posta bulegoetan, baimendutako kioskoetan eta horretarako egokituta dauden Kutxabankeko kutxazainetan kargatu ahal izango dira. Gainera, Askatasunaren Hiribidearen 20an kargatzeko beste puntu bat ezarri da. Puntu hori eguneko 24 orduetan zabalik egongo da, eta, beraz, eguneko edozein ordutan kargatu ahal izango da txartela puntu horretan.


4. Lurraldebus txartelaren erabilera Dbusen

Dbuseko autobusetan erabil daitezkeen Lurraldebus txartel guztiek autobus aldaketak egiteko aukera ematen dute. Bateratutako tarifak (bidaia txartel bakarra) ezarri ondoren, tarifak hilero egiten diren bidaia kopuruen arabera ezarriko dira eta operadore desberdinen arteko garraio aldaketak egin ahal izango dira.

Dbuseko autobusetan bakarrik sartzerakoan baliozkotzen da txartela. Lurraldebus txartelak hiriarteko autobusetan erabiltzen direnean, orduan bai, sarreran eta irteeran baliozkotu behar dira.

5. Dbusen onartzen den Lurraldebus txartel mota.

– Lurraldebuseko txartel arrunta (Bidaia txartel bakarra)
– Lurraldebuseko txartel hobaridunak
o Lurraldebus Gazteak gazteentzako txartela (5-24 urte)
o Lurraldebus Soziala txartel soziala (GFAk ematen duen Oinarrizko Errenta eskuratzen dutenak)
o Lurraldebus Adinekoak Adinekoentzako txartela (65 urtetik gorakoak)
o Lurraldebus Ezinduak Minusbaliatuentzako txartela (minusbaliotasun gradua %65ekoa edo handiagoa dutenak)
Lurraldebus txartel guztiak pertsonalak eta eskualdaezinak dira. Halere, Lurraldebus txartel arruntekin bai ordaindu daiteke beste erabiltzaile batzuen bidaia txartela Dbusen erabiltzen denean.

6. Bidaiaren prezioa txartel bakarrarekin

Lurraldebus txartel guztiek bonobuserako ezarritako prezioa (edo gauekoa, kasuan kasu) deskontatzen dute Dbuseko autobusetan, Dbusen gaur egun erabiltzen direntxartel arruntek bezala. Beti prezio bera, gaur egun 0,77€-koa dena.

Kolektiboentzako txartel hobaridunetan, hobariak birkarga egiterakoan aplikatuko dira. Txartelaren titularrak kargatzen duen diruari birkargari dagokion hobariaren portzentajea gehituko zaio.
Era berean, Lurraldebus txartel hobaridunen titularrak diren familia ugariko kideek hobariak metatuko dituzte.

 

LURRALDEBUSEKO TXARTELA

PREZIOA DBUS-EKO AUTOBUSEAN

HOBARIA BIRKARGATZERAKOAN

HOBARIAREKIN HAUXE DA DBUSEKO BIDAIA TXARTELAREN PREZIOA:

Arrunta

0,77€

Hobaririk gabe birkagatzerakoan

0,77€

Adinekoak
Ezinduak
Gazteak

0,77€

% 20ko hobaria

0,642 €

Soziala

0,77€

% 100eko hobaria

0,385 €

Familia Ugaria
FU % 20
FU % 50

0,77 €
0,77 €

% 25eko hobaria
% 100eko hobaria

0,616 €
0,385 €

Dbuseko autobusetan BEZ berria aplikatzen hasten denean, hau da, urritik aurrera, horrela aurreikusita dago-eta, erreferentziazko prezioa 0,78€ izango da, eta ondoren hobariaren portzentajea aplikatuko zaio dagozkion kasuetan.

Gaueko bidaietan erreferentziazko prezioa 2€-koa da.