Mugi txartelak

MUGI TXARTEL MOTAK

MUGI TXARTEL ARRUNTA

Mugi txartel arrunta pertsonalizatua da (argazkia du); beraz, pertsonala eta besterenezina da. Hau da, txartel honekin ezin da Dbusen beste pertsona batzuen bidaia ordaindu.

DBUSeko autobusetan Mugi txartel arruntarekin ordaintzen denean, beti billete arruntaren tarifa deskontatuko da eta tarifa horren zenbatekoa gauden hilean egindako bidai kopuruaren araberakoa izango da.

MUGI TXARTEL HOBARIDUNA

Gaur egun hauek dira dauden Mugi txartel hobaridunak :

 • Gazteentzako Mugi txartela (6-25 urtekoentzat)
 • Mugi txartel soziala
 • Adinekoentzako Mugi txartela (65 urtetik gorakoentzat)
 • Ezinduentzako Mugi txartela (minusbaliotasun gradua %65ekoa edo handiagoa dutenentzat edo Mugikortasun baremoa 7koa edo gehiagoko dutenentzat)mugi

Txartel horiekin DBUSeko autobusetan ordaintzen denean, beti billete arruntaren tarifa deskontatuko da, eta tarifa horren zenbatekoa gauden hilean egindako bidai kopuruaren araberakoa izango da. Dagozkien hobariak txartela kargatzerakoan aplikatuko dira beti; inoiz ez autobusean.

Familia ugariko kideek beren kategoriari dagokion hobaria gehituko diote Mugi txartelen hobariari (orokorra edo berezia).

MUGI TXARTEL ANONIMOA

Mugi txartel anonimoarekin pertsona batek baino gehiagok bidaiatu dezakete Dbusen, betiere txartelean horretarako behar beste dirua badago.

Txartel anonimoak hamabi hilabeteko balioa du, azken aldiz kargatu den egunetik hasita. Txartela berriro aktibatu eta txartelean geratu den saldoa aprobetxatu ahal izateko, kargatu egin beharko da (gutxienez 5 €).

MUGI TXARTELAK ESKATZEA ETA KARGATZEA

Mugi txartel guztiak dagokion ikurrarekin identifikatutako prentsa establezimenduen sarean igorriko dira (baimendutako kiosko, liburu denda eta estankoak): Txartelak posta bidez ere eskatu daitezke, bai eta internet bidez ere, Mugi web orrian sartuta.

1. Baimendutako establezimenduen sarean eskaera egitea

Eskaeraren inprimakia

Txartelaren eskaera errazago egin ahal izateko, deskargatu eskabide orria eta eraman ezazu beteta eskaera egiteko hurbilen duzun lekura.

Mugi txartel arruntaren eskaera

Mugi txartel arrunt bat eskatu nahi duten erabiltzaile guztiek honako dokumentu hauek entregatu beharko dituzte baimendutako establezimenduetan:

 • Eskabide formularioa beteta
 • Argazkia, karnet neurrikoa
 • NANaren, pasaportearen eta AIZren fotokopia. Adin txikikoa izanez gero, adin txikikoaren NAN-aren fotokopia (baldin badu) edo  familia liburuaren fotokopia (adin txikiaren datuak agertzen diren orria) eta tutorearen NANaren edo pasaportearen kopia.
Mugi txartel hobaridunaren eskaera

Kolektiboentzako Mugi txartel bat eskatu nahi duten erabiltzaile guztiek honako dokumentu hauek entregatu beharko dituzte baimendutako establezimenduetan:

 • Eskabide formularioa beteta
 • Argazkia, karnet neurrikoa
 • NANaren, pasaportearen eta AIZren fotokopia.
 • Adin txikikoa izanez gero, adin txikikoaren NAN-aren fotokopia (baldin badu) edo  familia liburuaren fotokopia (adin txikiaren datuak agertzen diren orria) eta tutorearen NANaren edo pasaportearen kopia.
 • Txartel hobaridun guztietarako (familia ugarien txarteletarako izan ezik), Gipuzkoako errolda egiaztatuko da (pasaporte zenbakiarekin erroldatuta daudenen kasuan ezik. Hauek agiri originala aurkeztu beharko dute. Egiaztagiria gehienez ere duela 3 hilabete ateratakoa izango da.)
 • Gazteentzako txartelerako, beharrezkoa izango da Familia Liburuaren kopia eta tutorearen NAN, pasaporte edo AIZaren kopia eranstea, 18 urtetik beherakoentzat.
 • Desgaituentzako txarteletarako beharrezkoa da egiaztatzea desgaitasuna %65ekoa edo handiagoa dela do Mugikortasun baremoa 7koa edo gehiagoko dela. Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuan egiaztatuko da, erabiltzailearen baimenarekin (eskaera orrian adierazi beharko da).
 • Familia Ugarien kasuan egiaztatuko da Eusko Jaurlaritzan/Gipuzkoako Foru Aldundian Familia Ugariaren titulua indarrean dagoela. Pasaporte zenbakiarekin igorritako Familia Ugarien titulua dutenek aurkeztu beharko dute tituluaren fotokopia.
 • Txartel Sozialetarako beharrezkoa da egoera egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
 • Era berean, erabiltzaile hauek, gainera, eskabidean bertan, baimena eman beharko diote Gipuzkoako Garraio Agintaritzari beraien errentaren gaineko datuak kontsultatu eta txartel hobariduna eskuratzeko eskubidea duten ala ez erabaki ahal izateko.  Txartel hobaridun eskaerei eta berritze eskaerei Foru Ogasunean Errenta maila egiaztatuko zaie: 2,5 aldiz IPREM*adierazlea (16.135,08€ banako aitorpenean eta 32.270,16€ baterako aitorpenean) gaindituz gero, txartel arrunta bidaliko da.
 • GARRANTZITSUA: Kontsultatu beharrezko agiriak Mugiren web orrian.

Txartel guztiek 5 € balio dute (diru-kargarik gabe emanten da). Txartel Sozialari dagokionez, zenbateko hori txartela kargatzen den lehen aldian itzuliko zaio erabiltzaileari.

Mugi txartel berria ohiko establezimenduetan eskatzen dutenek (baimendutako kiosko, liburu denda eta estankoak), eskaera egin eta aste batzuetara jaso beharko dute txartela establezimendu horietan (galdetu epeak establezimenduan). Halere, eskaera Mugiko web orriaren bitartez edo posta bidez egiten dutenek txartela posta bidez jasoko dute euren etxean, eskaera egiterakoan adierazten zaien epean.

Mugi txartel anonimoaren eskaera

1. Prensa saltokietan eskaera egitea

Mugi txartel anonimoa prensa saltokietan eska daiteke (baimendutako kiosko, liburu denda eta estankoak). Ez da beharrezkoa inongo dokumenturik eramatea txartela eskatzeko, eta momentuan eskuratzen da. Txartelak, Mugi txartel guztiek bezala, 5€-ko prezioa du.

2. Internet bidez eskaera egitea

Internet bidezko eskaria Mugipuzkoako web orriaren bitartez egin behar da. Horretarako, online eskaera bete beharko da, eta beharrezko dokumentuak eskaneatuta erantsi. Horretaz aparte, txartelak duen 5 euroko kostua ordaindu beharko da web orri beraren bitartez.

Eskabidea internet bidez egin

3. Posta bidez eskaera egitea

Internet bidezko eskaeran bezala, honetarako ere txartela igortzeak daukan 5 euroko kostua ordaindu beharko da Mugik adierazitako kontuan eta orrialdean ematen diren jarraibideak bete.

Eskaera egiteko informazioa eskatu

4. Txartela kargatzeko prozedura

Mugi txartela hainbat modutan karga daiteke:

OHARRA: Mugi txartel hobaridun berri bat erosterakoan, lehenengo karga kiosko batean egin behar da, eta gutxienez behin bidaiatu txartel horrekin. Ondoren, Mugi-ren webgunean erregistratu eta txartela bertatik kargatu ahal izango da, ondoren Dbusen karga hori aktibatzeko. Informazio gehiago hemen.

MUGI TXARTEL HOBARIDUNEN ABANTAILAK DBUSEKO AUTOBUSETAN

2018ko apirilaren 2tik aurrera:

Mugi txartelak (arruntak eta hobaridunak) pertsonalak eta eskualdaezinak dira. Mugi txartel batzuei ematen zaizkien hobariekin Dbuseko bidaia txartelaren prezioa ere murrizten da. Hobariak txartela kargatzerakoan aplikatzen direnez, autobusetan bidaia txartel arruntari dagokion zenbatekoa deskontatuko da betiere hilean egin diren bidaia kopuruaren arabera (0,94 €, 0,75 € edo 0,18 €), bai txartel arruntarekin ordainduta bai hobaria duen txartel batekin ordainduta.

Esaterako:

 1. Txartel arrunta: 5€-ko karga →
 2. Txarteleko saldoa 5€ →
 3. DBUSeko autobusean egingo den bidaia 1. eta 20. bidaiaren artekoa bada, 0,94€ deskontatuko da →
 4. Egungo saldoa: 4,06€ →
 5. 5€-ko karga →
 6. Eguneratutako saldoa: 9,06€

Kolektiboentzako txarteletan hobariak txartela kargatzerakoan aplikatuko dira. Txartelaren titularrak kargatzen duen diruari kargari dagokion hobariaren portzentajea gehituko zaio.

Esaterako:

 1. Gazteentzako txartela: 5€-ko karga →
 2. Txarteleko saldoa: 5€ + % 14ko hobaria (0,70€) →
 3. Txarteleko saldoa: 5,70€ →
 4. DBUSeko autobusean egingo den bidaia 1. eta 20. bidaiaren artekoa bada, 0,94€ deskontatuko da →
 5. Egungo saldoa: 4,76 →
 6. 5€-ko karga →
 7. Txarteleko saldoa: 4,76€ + 5€ + 0,70€ (kargaren % 14ko hobaria)= 10,46€

DBUS-EN EGINDAKO BIDAIA BAKOITZARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO AZKEN PREZIOA DESKONTUAREN ONDOREN

Kolektiboentzako Mugi txartelak birkargatu daitezke eta eskualdaezinak dira, eta titularrak egindako karga bakoitzean entregatutako diruaren araberako portzentaje bat gehituko zaie hobari gisa.

Autobusean beti Mugi txartel arruntaren tarifa ordainduko da, eta ordainduko den zenbateko hori uneko hilean egindako bidaia kopuruaren araberakoa izango da. Hobariak dakarren deskontua txartela kargatzerakoan lortuko da beti, eta inoiz ez autobusean.

MUGI TXARTELA DESKONTUA HOBARIAREN ONDOREN HOBARIAREKIN HAUXE DA DBUSEKO BIDAIA TXARTELAREN PREZIOA:
Hilean bidaia 1etik 20ra Hilean 21 bidaiatik 50era Hilean 51 bidaiatik aurrera Gauekoa
Arrunta Ez dauka 0,94€ 0,75€ 0,18€ 2,10€
Anonimoa Ez dauka 1,19€ 1,19€ 1,19€ 2,10€
Adinekoak
Desgaituak
Soziala
%52ko deskontua 0,45€ 0,36€ 0,09€ 1,01€
Gazteak %12ko deskontua 0,83€ 0,66€ 0,16€ 1,85€
Familia Ugaria
FU 20%
FU 50%
%20ko deskontua
%50eko deskontua
0,75€
0,47€
0,60€
0,38€
0,14€
0,09€
1,68€
1,05€

Hobari hori Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzaren kontura da eta bere zenbatekoa txartela duenaren kolektiboaren araberakoa da. Adibidez, %14ko hobaria duen kolektibo baten txartela bada, kargatzen den euro bakoitzeko Agintaritzak 12 zentimo gehituko du txartelean.

Mugi txartel hobaridunen titularrak diren familia ugariko kideek hobariak metatuko dituzte.

ALDAKETAK

Dbuseko autobusen artean baimenduta dauden linea aldaketak, linea aldaketen taulan onartzen direnak, doan izango dira, betiere lehen autobusean baliozkotzen denetik bigarren autobusean baliozkotzen denera arte 45 minutu baino gehiago igaro ez bada. Linea aldaketen taula autobus markesinetan dago ikusgai, bai eta www.dbus.eus Dbuseko web orrian ere.

Operadore desberdinen arteko garraio aldaketetan (adibidez, Dbus eta Lurraldebus garraioen arteko autobus aldaketak), ibilbidearen bidai txartelik garestiena ordainduko da eta merkeenaren % 25. Zenbatekoa garraio aldaketa bukatu eta gero kalkulatuko da.

Bidaia kontagailuan aldaketak bidaia bakartzat hartzen ditu txartelaren bidaia kontagailuak.

site-logos-es